Meie haigla iseseisev statsionaarne õendusabi osakond asub maja III korrusel ja on mõeldud patsientidele, kellel nende haigusest tulenevalt, on lisaks hooldusele vaja ka õendusteenust ning arsti järelevalvet.

Osakonna töötajad püüavad pakkuda parimat võimalikku meditsiinilist ja hooldusteenust, kuid ei alahinda ka nende hoole alla usaldatud inimeste psühhosotsiaalseid, esteetilisi ja spirituaalseid vajadusi.

Oluline koht on koostööl patsientide pereliikmetega, et säilitada patsientide sotsiaalne võrgustik ja pererollid ka siis, kui nad vajavad pikemat või lühemat aega hooldust ja ravi haiglas.

Saatekirja saate välja trükkida siit: SAATEKIRI ISESEISVALE STATSIONAARSELE ÕENDUSABI TEENUSELE

Teadmiseks:

  1. Osakonda järjekorda lisamiseks helistada info telefonil 651 0330.
  2. Osakonda saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti saatekirja ja varasemat ravi ning hetkeseisundit kajastava epikriisiga.
  3. Selleks, et pidada ühendust patsientide pereliikmetega, antakse haiglasse ka patsiendile oluliste inimeste kontaktandmed.
  4. Kindlasti on vajalik tutvumine ja vestlus nii patsiendi kui tema lähedastega kas kohe patsiendi haiglasse saabumisel või esimesel võimalusel peale seda.
  5. Vastastikused kohustused ja õigused on kirjas lepingus, mis sõlmitakse patsiendi haiglasse saabumisel.
  6. Eriravimid, mis on patsientidele vajalikud nende seisundi stabiilsuse säilimisel ja mis ei kuulu hooldusravis ettenähtud medikamentide hulka, ostavad patsiendid või nende pereliikmed ise.
  7. Muud ravimid, hooldus- ja õendusvahendid on haiglas olemas ja need kuuluvad õendusabi teenuse hulka.