Tallinna Diakooniahaigla koduõendusosakond avati juulis 2003. Teenust osutavad vastava koolituse saanud koduõenduse õed. Pakume KODUÕENDUSTEENUST kõigis Tallinna linnaosades. Ühendust saab võtta telefoni teel: 6510343, 56103142 või e-posti teel: koduode@diakooniahaigla.ee

Õe saab koju kutsuda arsti saatekirja alusel ning teenus on TASUTA ravikindlustust omavale kliendile.

Saatekirja saab välja trükkida järgmiselt lingilt: SAATEKIRI ISESEISVALE STATSIONAARSELE ÕENDUSABI TEENUSELE

Koduõendusteenust pakutakse:

 • kliendile, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ja kes füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti või tervishoiuasutust
 • kliendile, kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist
 • hooldushaiglast koju suunatud klientidele
 • terminaalstaadiumis haigust põdevatele klientidele
 • kroonilist haigust põdevatele liikumispiirangutega klientidele
 • piiratud funktsionaalse võimekusega patsientidele raviks ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas
 • klientidele, kelle õendushooldusvajadus ületab pereõe poolt pakutava õendushooldusteenuse võimaluse

Õde teostab kodus vajalikke MEDITSIINILISI protseduure, mis on määratud perearsti või muu arst-spetsialisti poolt antud saatekirjal.


Psühhiaatriline koduõendus

Tallinna Diakooniahaigla PSÜHHIAATRILINE KODUÕENDUS töötab alates 2004.a. veebruarist. Pakume kvaliteetset psühhiaatrilist koduõendust kõigis Tallinna linnaosades. Meie psühhiaatriaõed on pikaajalise kogemusega ning on spetsialiseerunud tööks psühhiaatriavaldkonnas.

Psühhiaatrilise õendusabi sihtgrupp:

 • Raske psüühikahäirega kliendid, kes vajavad õendusabi kodustes tingimustes.
 • Raske psüühikahäirega kliendid, kes vajavad seisundi hindamist ja haiglaravile sattumist ennetavat õendusabi .
 • Kliendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid õendusabi ja protseduuride teostamist kodustes tingimustes.

Psühhiaatriline koduõendus hõlmab järgmisi tegevusi:

 • kliendi ja pere nõustamine selleks, et ennetada seisundi ägenemist ja võimalikke tulevasi toimetulekuraskusi;
 • kliendile ja perekonnale teadmiste andmine haiguse ja toimetuleku kohta;
 • iseseisva toimetuleku soodustamine igapäevaelus;
 • õendustoimingute sooritamine kliendi kodus;
 • arsti korralduste täitmise jälgimine ja koostöö raviarstiga;

Teenuse saamise eelduseks on psühhiaatri saatekiri ning teenus on TASUTA ravikindlustust omavatele klientidele.