Lähtuvalt Tallinna Diakooniahaigla poolt pakutavatest tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenustest (iseseisev statsionaarne õendusabiteenus, hospiitsteenus, koduõendus ning hooldusteenus), pakub meie koolituskeskus sise- ja väliskoolitusi nendes valdkondades töötavatele sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele. Koolitused toimuvad Diakooniahaigla õpperuumis Hiiu 42, Tallinnas. Kokkuleppel pakume võimalust koolituse läbiviimiseks tellija ruumides. Viime läbi koolitusi nii vene kui ka eestikeeles. Täpsem info koolituste kohta st@diakooniahaigla.ee.

Koolitustel käsitleme peamiselt järgmisi teemasid: dementsus, hospiits ja elu toetamine enne surma, leinatöö, kriisireaktsioonid, meeskonnatöö, kuid ka ergonoomika, tegevusteraapia, lamatiste ennetamine ja ravi jpm. Meie koolituste valikus on nii lühi- kui ka pikemaajalisi kursuseid. Eraldi koolitused on mõeldud omastehooldajatele ning kõikidele teistele huvilistele.

Meie koolitajate suureks eeliseks on pidev praktiline töökogemus ja arendustöö koolitatavas valdkonnas. Läbi Diakooniahaigla erinevate projektide ning erialaselitside on nad andnud panuse Eesti ühiskonda.