Jelena Jelena Leibur (CV)
Lõpetasin arstiteaduskonna 1986. aastal, töötasin perearstina ning edasi sisearstina Pelgulinna haiglas. Aastast 1999 töötan Tallinna Diakooniahaiglas arsti ja juhatajana. Oma töös tegelen põhiliselt kroonilisi haiguseid põdevate eakatega ja haigetega, kelle elutee on ravimatu haiguse tõttu lõpusirgel. Olen viimase 10 aasta jooksul end pidevalt täiendanud geriaatria, eriti dementsuse, ja terminaalravi vallas. Olen põhiliselt koolitanud õdesid, hooldajaid ning sotsiaaltöötajaid. Mõned koolitused olen teinud ka arstidele.
Teija Teija Toivari (CV)
Olen Diakooniahaigla hospiitsiosakonna õendusjuht ning töötanud meie haiglas 16 aastat. Igapäevaselt tegelen hospiitsi personali, patsientide ning nende lähedastega. Oma töös puutun palju kokku raskete haigete ning surma teemaga, aga mulle väga meeldib mu töö. Olen aastaid koolitanud hospiitsi, meeskonna ning lähedaste kaasamise teemal.
Larissa Pivovarova (CV)
Olen hooldusosakonna õendusjuht, töötanud Diakooniahaiglas 16 aastat. Igapäevaselt tegelen hooldusosakonna personali, patsientide ning lähedastega. Mulle meeldib eakatega suhelda, neid aidata igapäevatoimingutes, et pakkuda neile väärikat vananemist. Olen viinud läbi koolitusi lamatiste, abivahendite ning hoolduse teemal.
Hanna-Stiina Heinmets (CV)
Olen Diakooniahaiglas töötanud tegevusterapeudina kuus aastat. Viimased neli aastat olen ka juhtinud dementsusega patsientide osakonda. Igapäevaselt nõustan ja juhendan personali, tegelen patsientidega, et säilitada nende toimetulek ja tagada hea elukvaliteet. Kõige suuremat rahulolu minu töös pakub rõõmsa näoga patsient ja tänutunne lähedastelt. Olen koolitusi läbi viinud eakate toimetuleku ja dementsusega patsientide hoolduse teemadel aga ka tegevusteraapia rakendamisest hooldusravis.
Annika Laats (CV)
Olen töötanud Diakooniahaiglas kaplanina alates 2015.aasta algusest. Olen selle haigla vaimulik ja mu suurimaks ülesandeks on hoida siinseid hingi – aidata, toetada, kõndida koos nendega läbi selle elu päevade ja saata neid igaviku poole. Olen õppinud nii meditsiini kui teoloogiat, saanud aastaid tagasi Ungaris diakoonissidiplomi, töötanud nii med-õe kui koguduse vaimulikuna. Seda, et nüüd lisaks Tallinna Lastehaiglale ka Diakooniahaiglas inimeste kõrval olla saan, pean üsna imeliseks Jumala juhtimiseks.
Anu Varep (CV)
Alustasin Diakooniahaiglas sotsiaaltöötaja/koolituskeskuse koordinaatorina tööd augustis 2015. Olen töötanud hooldajana Inglismaal ning lektorina Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, õpetades muuhulgas kriisi- ja leinatööd. Olen läbi viinud koolitusi kutse-eetika, läbipõlemise ning kriisi- ja leinatöö teemadel.
Piret Purdelo-Tomingas (CV)
Tallinna Diakooniahaiglaga olen seotud olnud haigla avamisest peale, olles vahelüliks haigla ja Norra koostööpartnerite vahel. Ligi kahekümne aasta sisse jääb tuhandeid tunde koolitusi, norra õpilaste ja üliõpilaste praktikat meie haiglas, käsiraamatute ja õppematerjalide koostamist ja tõlkimist ning õppereiside korraldamist erinevatesse Norra asutustesse. Viimastel aastatel olen järjest rohkem ka ise Diakonova Kõrgkooli korraldatavaid koolitus läbi viinud, enamjaolt hooldustoimingute, tervikliku inimkäsitluse, hospiitsifilosoofia ja leinatöö teemadel.
Kristina Selde (CV)
Olen töötanud hospiitsiosakonna õena kolm aastat. Igapäevaselt tegelen patsiendi tervisevaevuste leevendamisega elu lõpuperioodil ning lähedaste toetamisega. Pean oluliseks holistlikku lähenemist patsiendile, et tagada võimalikult hea elukvaliteet eluvaatuse lõpuni.
Helle Lahe (CV)
Olen Diakoonihaigla hospiitsiosakonnas töötnud 2002. aastast alates. Igapäevaselt tegelen patsientide tervisevaevuste leevendamisega. Oluliseks pean individuaalset lähenemist igale patsiendile. Inimesi on väga erinevaid, aga mulle meeldib piirsituatsioonides suhtlemine.