Meie koolituskeskus pakub mitmeid koolitusi, mis toetavad tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajate kutsealast ning isiklikku arengut. Meil on pikaajalised kogemused ning kompetentsid töötamisel dementsusega, hooldusravi või hospiitsi teenust vajavate inimestega. Sellest lähtuvalt oleme koostanud koolitatavad õppekavad. Meilt on võimalik tellida nii lühi- kui ka pikemaajalisi kursuseid eetika, dementsuse, hospiitsi ja teistel teemadel. Eraldi koolitusi soovime pakkuda omastehooldajatele ning kõikidele teistele huvilistele.