Diakooniahaigla töö aluseks on holistlik inimkäsitlus, mis  näeb inimest kui tervikut, tunnustades ja pidades võrdselt oluliseks tema füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid ja spirituaalseid vajadusi.

Väärtused, millele haigla personal oma töös toetub on:
Diakooniahaigla töö on meeskonnatöö. Meeskonda kuuluvad õed, hooldusõed, hooldajad, arst-konsultant, sotsiaaltöötaja, haigla vaimulik, tegevusterapeut, massöör, füsioterapeut, vabatahtlikud ja loomulikult on meeskonna keskseks liikmeks patsient koos oma lähedastega. Eesmärgiks on töötada nii, et patsiendid ja nende lähedased tunneksid end turvaliselt ja kaitstult haigusest tulenevate vaevuste eest ning võiksid elada nii täisväärtuslikku elu, kui see haiglaseinte vahel maksimaalselt võimalik on.

Lisaks inimest kesksele kohale seadvale hooldusele püütakse haiglas pakkuda ka meeldivat olmet ja füüsilist keskkonda. Haiglapäevas on tähtis koht meie oma köögis valmistatud, alati värskel ja maitsval toidul.  Ka pidupäevade  tähistamisse annavad haigla kokad oma panuse, pakkudes tähtpäevadele vastavaid traditsioonilisi pidusööke, mille valmistamisel on arvestatud inimeste erivajadustega.

  • Ilusa ilmaga saavad patsiendid ja nende külalised  aega veeta Diakooniahaigla aias, kus saab jalutada ja puhata.
  • Nii patsientide kui nende pereliikmete psühhosotsiaalsete probleemide lahendamisel on nõuannete ja kontaktide vahendamisega abiks haigla sotsiaaltöötaja.
  • Haiglas töötab tegevusterapeut, kes muudab patsientide päevad huvitavamaks ja sisukamaks nii individuaalsete tegevustega kui ka ühisüritustega.
  • Kirik kui vaimsete ja kõlbeliste väärtuste kandja on osa meie elust. Et haiglas viibivad erinevate tõekspidamiste ja usuliste vaadetega inimesed, on hingehooldus korraldatud patsientide individuaalseid vajadusi ja soove arvestavalt. Haiglas toimuvad igal nädalal jumalateenistused, soovi korral jagab haigla vaimulik armulauda.
  • Tallinna Diakooniahaiglal on tihe koostöö Norra- ja Soome Diakooniahaiglatega. Paljusid koolitusi haigla personalile viivad läbi lektorid Norrast, Soomest ja Saksamaalt. Igal aastal viibivad Norra õed ja hooldusõed praktikal meie haiglas ja Diakooniahaigla töötajad saavad kogemusi Norras.